Wspólnoty mieszkaniowe

Jednym z rodzajów własności nieruchomości jest własność wspólnoty mieszkaniowej. Zazwyczaj ogranicza się ona do grona właścicieli lokali w obrębie jednego zazwyczaj budynku, ale i otaczających go gruntów, nie wykluczając tych, na których jest wybudowany. Taki rodzaj współwłasności odbywa się zazwyczaj na skutek wykupywania lokali spółdzielczych, komunalnych przez lokatorów, ale i gruntów, czy budynków od gmin, czy przedsiębiorstw. Prawo własności na jakiej działa wspólnota jest ściśle określone paragrafami prawnymi, a co za tym idzie uregulowane w kodeksie cywilnym.

Wspólnota mieszkaniowa powstaje w momencie wykupienia choćby jednego lokalu w budynku, gdzie jego następstwem jest wyodrębnienie własności budynkowej, jak i lokalowej. Z tej drugiej własności wynika prawo współwłasności budynkowej gdzie w momencie wykupu wszystkich lokali mieszkaniowych następuje zmiana właściciela nieruchomości. Działając samodzielnie wspólnoty mieszkaniowe są prawowitymi administratorami budynków i lokali.

Dodaj komentarz